Pobočka Praha:
Varšavská 715/36
120 00 Praha - Vinohrady
Czech republic

Tel.: +420 728 618 673
Tel.: +420 603 207 285
Tel.: +420 604 355 061

certifikat

Certifikát

Cenová nabídka

Konkrétní cenová sazba je určována oběma smluvními stranami na základě
vzájemné dohody a následného smluvního ujednání v písemné podobě.
Vychází z konkrétní požadované služby a specifických nároků na její poskytování.
Je určována oprávněnými nároky smluvních stran a danou lokalitou.
Cenová sazba v sobě zahrnuje přímé náklady na zajištění lidských zdrojů, provozní
náklady a požadovanou firemní marži.